Gazeta Robotnicza

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

ПОЛИТИКА: powitanie siedmiogrodzkich dobrowolców z Weer-Hirshbergii, przyjęcie surmeńskich proletariuszy

Sława rewolucji!

Слава революции!

siriya

Siedmiogrodzcy dobrowolcy z Siedmiogrodzkiego Ruchu Ludowo-Wyzwoleńczego

W dniu wczorajszym, około godziny 23 na Lotnisku Rewolucji Transylwańskiej w Klużu wylądował samolot lecący z Laszkbergu, którym leciało ok. 70 siedmiogrodzkich ochotników walczących od 2014 roku na terenie Weer-Hirshbergii. Dobrowolcy służący tam w Ludowym Ruchu Czerwonej Gwiazdy kolejny rok pomagają dwóm proletariackim narodom zamieszkującym Weer-Hirshbergię (oficjalnie jedna z gmin Hirshbergii) w budowaniu podwalin sprawiedliwej dyktatury proletariatu. Ochotnicy uczestniczyli między innymi w wyzwalaniu miasta Rausberg 27 maja 2014 roku czy ciężkich walkach z ruchami monarszymi w defensywie. Siedmiogrodzcy ochotnicy wsławili się udziałem w obronie ziemi na strategicznych pozycjach czy szkoleniem miejscowych bojców. Na terenie Weer-Hirshbergii wciąż pozostaje ponad tysiąc Siedmiogrodzian.

Dzisiaj w Pałacu Rady Państwa przybyli do kraju siedmiogrodzcy ochotnicy zostali uhonorowani Orderem Lenina za szerzenie socjalizmu i pomoc w oswobodzeniu proletariatu Weer-Hirshbergii. Obecnie na terenach wschodniej Hirshbergii trwa nieoficjalne zawieszenie broni. Niech żyje siła ludu pracującego!

Oczekiwanie i powitanie surmeńskich proletariuszy

Szerokim echem w Siedmiogrodzie Ludowym odbiła się decyzja o „likwidacji” Demokracji Surmeńskiej – z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zarządzono całkowitą destrukcję państwa poprzez usunięcie urzędów państwowych, a nawet burzenie surmeńskiej infrastruktury. Tysiące osób stanęło w obliczu zagrożenia śmiercią dzięki dezycji surmeńskich demagogów.

37160-1

Na morze wysłano jednostki Korpusów Obrony Wybrzeża oraz marynarki wojennej Armii Czerwonych, aby patrolować wody przybrzeżne republiki ludowej w poszukiwaniu łodzi z surmeńskimi imigrantami. W ciągu dwóch dób patrole zdążyły uratować 7 łodzi łącznie z 20 rodzinami surmeńskimi, które zmierzały na kontynent. Surmeńscy proletariusze zostaną przewiezieni do tymczasowych obozów, aby umożliwić im asymilację z całym ludem pracującym.

Mając na uwadze decyzję surmeńskich demagogów o masowej destrukcji infrastruktury w Demokracji w dniu dzisiejszym Towarzysz Generalissimus wyda rozporządzenie o nasileniu patroli morskich i zwiększeniu kontroli lądowej.

Dwujęzyczność mikronacji celem intelektualnego rozwoju

Да здравствует наша Родина!

Niech żyje nasza Ojczyzna!

Powracająca do aktywnej działalności Republika Ludowa Siedmiogrodu od zawsze murem stała za postępującym rozwojem intelektualnym jej obywateli oraz obywateli całego polskiego mikroświata. Niepodważalnym jest fakt, iż w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest nie tyle co potrzebna, lecz też obowiązkowa. Otwartość kultur i społeczeństw oraz ich przenikanie powoduje popularyzację stylu życia, w którym obowiązuje znajomość kilku języków.

Republika Ludowa Siedmiogrodu, respektując również postanowienia założycieli polskich mikronacji (obowiązkowo; język polski obowiązkowym językiem urzędowym) i mając na uwadze swoją historię oraz kulturalny rozwój i charakterystykę wprowadza język rosyjski jako dodatkowy język urzędowy. Pod adresem mikronacji (siedmiogrod.wordpress.com) można będzie od teraz znaleźć dwujęzyczne ogłoszenia, rozporządzenia, przemowy.

Niech żyje intelektualny rozwój jednostek! Niech żyje nasza Ojczyzna!

Sława rewolucji!

Слава революции!

Niech po wieki trwa sojusz robotniczo-chłopski! Urodziny Towarzysza Makłowa.

Niech po wieki trwa sojusz robotniczo-chłopski!

Rozpiera nas ogromna duma, że ponownie po długich miesiącach przerwy możemy znów pisać ku chwale ojczyzny. Wraz z powrotem Robotniczej powraca mikronacja w nowej odsłonie – reakcyjność portali, na których były stawiane fora republiki uniemożliwiała nam dalszą działalność, toteż chwilowo (a być może na stałe) całe życie nacji zostało przeniesione pod ten adres. Wiele czasu zajęło nam pozbieranie mikronacji, by ratować ją przed kompletnym zapomnieniem.

Urodziny Najwyższego Przywódcy symbolem jedności proletariackiej

image(fragment Panoramy Majowej autorstwa Mikołaja Jenczyna)

Dnia trzydziestego pierwszego marca cały proletariat świętował uroczystość urodzin Towarzysza Rewolucjonisty Siergieja Makłowa, który to wraz z Towarzyszami Rewolucji Majowej ruszył ponownie system socjalizmu w naszej wspaniałej ojczyźnie. Wszyscy dowiedliśmy, że urodziny Najwyższego Przywódcy nie są jedynie prywatnym świętem a symbolem zjednoczenia ludu robotniczego miast i wsi. Nie odbyła się jednakże parada wojskowa jak rok temu a przemarsz brygad socjalistycznych przez Plac Rewolucji w stolicy.

W południe zabrzmiały wielkie dzwony. Orkiestra poczęła grać pochwalne pieśni a tysiące proletariuszy niosąc robotnicze, zagrzewające do pracy i walki hasła dziękowała Towarzyszowi Generalissimusowi za opiekę i ciężką pracę nad budowaniem idei. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim synom rewolucji, którzy na wzór Towarzysza Makłowa w swoje ręce wzięli losy swojej ojczyzny. Możemy zauważyć, że idea brygad socjalistycznych określona w ideologii makłowizmu jest idealnym rozwiązaniem dla społeczeństwa, które wyraża wolę budowania socjalistycznego raju.

W imieniu całej redakcji Gazety Robotniczej, Siedmiogrodzkiej Partii Robotniczej oraz całego ludu pracującego miast i wsi składamy Towarzyszowi Rewolucjoniście najszczersze życzenia. Oby nie zginęło Twoje wodzostwo nad proletariatem!

Jednak Towarzysz Generalissimus pokazuje, że wciąż jest w pełni sił. Biuro Przewodniczącego Rady Państwa zapowiedziało nowe podróże zagraniczne celem wzmocnienia więzi między bratnimi narodami. Niech żyje proletariacka misja narodów!

Rozwój siedmiogrodzkiego przemysłu dzięki idei i woli ludu pracującemu

Sława rewolucji!

Na naszych oczach rozwija się nasza ojczyzna. Wzrastające liczby powstających spółdzielni rolniczych czy fabryk to dowód na to, że siedmiogrodzki proletariat posiada silną wolę i motywację do wspólnej pracy. To kolejny dowód na zwycięstwo naszej idei nad uciskiem i bankierstwem z innych zakątków naszej v-planety. Oto ostatnie doniesienia o jakich jest w naszej ojczyźnie hucznie.

W stolicy kraju, Klużu i w mieście Warosimber powstają fabryki dóbr – wytworów tytoniowych „Transylwanskij Tabak” (pol. Siedmiogrodzki Tytoń). W fabrykach będą produkowane różne wyroby do proletariuszy umilając im czas wolny od pracy i wysiłku. Papierosy czy cygaretki z pewnością zasmakują nie jednemu strudzonemu ciężką pracą weteranowi.

Praca przy budowie fabryk wre. Cegiełka po cegiełce, kamień po kamieniu wznoszą się obydwie monumentalne fabryki, do których dostarczany będzie tytoń z pól z różnych zakątków naszej ojczyzny. Dla ułatwienia pracy i polepszenia komfortu robotników zaplanowano budowę osiedli umieszczonych przy fabrykach i prawdopodobnie będą miały charakter falansterów – kolejne zwycięstwo i dowód wyższości socjalizmu. Prace nadzorują nie tylko komisarze polityczni, ale i także same delegacje Siedmiogrodzkiej Partii Robotniczej!

oli4cTh

Rolnictwo również rośnie w siłę. Ze wsi i miast ściągani są następni robotnicy, którzy zasiedlą i pracować będą w spółdzielniach rolniczych, których to liczba znacznie wzrasta. To działanie zamierzone – obyśmy nigdy nie doczekali czasów, aby w naszej Ojczyźnie zabrakło chleba! Na trzy zmiany pracują robotnicy w fabrykach maszyn rolniczych „Tarwan” – to oni są odpowiedzialni za rozwój naszego rolnictwa. Potężne ciągniki, które sprostają każdemu zadaniu na polu mają nieoceniony wkład w pracę robotników.

Polityka

Zapowiada się kontynuacja II Zjazdu Konstytucyjnego. Dworek Krasnostaw ponownie przyjmie delegatów z Siedmiogrodzkiej Partii Robotniczej. Zjazdowi przewodniczyć będzie Przewodniczący Rady Państwa, Najwyższy Przywódca. Zjazd ma na celu uzupełnienie uchwalonej pod koniec 2014 roku konstytucji czy wdrożenie ważnych poprawek regulujących wiele spraw. Delegaci dbają o lud robotniczy, więc kontynuacja zjazdu rozpocznie się jak najszybciej.

Rosnąca liczba imigrantów z całego v-świata dowodem na upadłość kapitalistycznych systemów

Sława rewolucji!

Napływające wiadomości ze wszystkich zakątków v-świata o migrujących grupach ludzi to dowód na to, że systemy kapitalistyczne v-świata pogrążają się coraz bardziej w swojej egzystencji. Jest to również dowód na wierność obywateli – robotnicy, którzy powinni budować kraj i zapobiegając takim sytuacjom rzucają wykute przez nich sierpy i młoty uciekają w hańbie, by stać się jeszcze bardziej zhańbionymi. Idealnie pokazuje to jak rządy bankierów i populistów zaniedbują państwo i swoich obywateli dbając jedynie o rosnący kapitał i zaślepiając ich piłką nożną – kolejnym źródłem zysku. Hańba i obrzydzenie!

Tymczasem państwa socjalistyczne opiewające we wszelkie dobra, dbające o zapotrzebowania swoich obywateli jak nasza Ojczyzna czy sojuszniczy Wandystan dobitnie pokazują, że jedynie socjalizm prowadzi do jedności ludzi, którzy mimo przeciwności stają do walki budować wspólny raj i dobrobyt.  Ani myśli o ucieczce – to droga do pokrycia się hańbą i wydanie na siebie i kilka pokoleń w przód grubiańskości i ignorancji.

Nasza socjalistyczna Ojczyzna przeżyła ostatnio kryzys, mianowicie forum, które istniało od rewolucji majowej zostało utracone. Nie ma lecz tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ proletariusze odbudowują naszą witrynę. Wandejscy specjaliści sojusznicy odbudowali nasze forum. Dziękujemy!

http://siedmiogrod.cba.pl/

Ciężki okres żniw zakończony

Sława rewolucji!

Tegoroczne żniwa w naszej Ojczyźnie trwały wyjątkowo długo. Strudzeni żarem z nieba i ciężką pracą robotnicy ku chwale wspólnemu dobrobytowi zbierali obfite plony skalane jednak niespotykaną dotychczas plagą chwastów. Jednak dzięki postępującej modernizacji sprzętu rolniczego prace na polach szły w zawrotnym tempie! Ochotnicze hufce robotników z miast chętnie przyjeżdżały do pomocy rolnikom, aby wspomóc ich w tej ciężkiej pracy.

 image022

Liczni komisarze polityczni pilnowali, czy praca robotników nie jest zagrożona przez obcy element. Dbali również o sprzęt i zapotrzebowania robotników oraz ich zapał do pracy. Dzieci, starcy, przodownicy pracy – wszyscy szli wczesnym rankiem na pola, aby do późnego wieczora pracować ku wspólnej sprawie – aby w naszej Ojczyźnie nigdy nie zabrakło chleba. Ciągniki z naczepami wypełnionymi zbożem i weseli robotnicy, przygrywający i przyśpiewujący do skocznych rytmów z akordeonu i innych umilających czas instrumentów to dowód tego, że państwo dba o potrzeby swojego ludu. Uśmiechnięci rolnicy, mimo upałów i rekordowych temperatur nie ugięli się przed przeciwnościami i ramię w ramię pracowali na polach czy pomagając przy rozładunku zboża w spółdzielniach.

work-and-leisure_0001_SOV-B-86159

Kiedy nie wystarczyło ciągników wówczas przyjeżdżały z pomocą ciężarówki z miast, a mieszkańcy wyznaczani przez miejskie spółdzielnie mieszkaniowe pomagali zbierać zboże i ładować siano, przydatne później do karmienia zdrowych i wydajnych krów jak i trzody. Robotnicy pokazali, że siedmiogrodzki proletariat zawzięcie walczy o wspólne dobro, o naszą wspólną ziemię i bezklasowe społeczeństwo. Robotnicy z miast i wsi wspólnie zbierali plony z żyznej, siedmiogrodzkiej ziemi by pokazać potencjał naszej Ojczyzny i siłę ludu. Bowiem walka to nie tylko obrona Ojczyzny ogniem i mieczem, lecz także jej budowa. Towarzysze, nie zabraknie nam chleba!

peasantry

Tam, gdzie nie dały rady kombajny, pojawiły się kosy i sierpy wykute z najszlachetniejszej, siedmiogrodzkiej stali. Szeregi dzielnych rolników zmierzyły się ze zbożem własnymi rękami i narzędziami. Siedmiogrodzka Partia Robotnicza wraz z Najwyższym Przywódcą Towarzyszem Siergiejem Makłowem są dumni z ciężkiej pracy dumnych i dzielnych proletariuszy dbających o wspólną, socjalistyczną ojczyznę. Najbardziej zasłużeni przodownicy pracy tegorocznych żniw mogą liczyć na odznaczenia i wypoczynek w kurortach na Pojezierzu Braszowskim. Nieście czerwone sztandary i pieśń na wszystkie narody! Budujmy wspólnie naszą Ojczyznę! Sława rewolucji!

Obchody Wielkiej Rewolucji Majowej w Siedmiogrodzie

Sława rewolucji! Sława wszystkim narodom!

Wczoraj, tzn. 17 maja odbyły się obchody z okazji pierwszej rocznicy Wielkiej Rewolucji Majowej. Odbyła się parada wojskowa z udziałem gości zagranicznych i ludu pracującego. Obchody Wielkiej Rewolucji Majowej to najważniejsze święto państwowe w Republice Ludowej Siedmiogrodu, które wyparło obchody Rewolucji Transylwańskiej (10 lipca), które nie są już obchodzone tak hucznie.

Przypomnijmy: Wielka Rewolucja Majowa to wielki zryw narodów Siedmiogrodu, który miał miejsce 17 maja 2014 roku. Dzięki niej została przywrócona aktywna władza ludowa, a następstwa rewolucji majowej to m.in. utworzenie własnej ideologii czy systemu gospodarczego.

Nie zabrakło odezwy od Towarzysza Siergieja Makłowa, prowodyra Wielkiej Rewolucji Majowej do proletariuszy.

Towarzysze obywatele! Drodzy sojusznicy! Bracia!

Dziś przeżywamy dzień szczególny dla wszystkich Siedmiogrodzian. Dzień, który odmienił to państwo i lud pracujący. To dzień dla nas wzniosły! Rocznica Wielkiej Rewolucji Majowej! Radujmy się, towarzysze! Sława rewolucji!

Dokładnie rok temu, 17 maja 2014 roku lud proletariacki wzniósł się z kolan po niewyobrażalnej stagnacji, która dotknęła naszą ojczyznę i sparaliżowała, przedstawiając nasze państwo jako wypłowiały kawałek na mapie. Ale nadszedł ten dzień, w upalny dzień lata, kiedy to rewolucja wzniosła czerwone sztandary i poprowadziła ku zwycięstwu, ku chwale, ku potędze i wolności! Ku wspólnym państwie wszystkich ludzi!

Sztandary wzniesione przez Wielką Rewolucję Majową powiewają dumnie, wyznaczając nam szlak życia i budowy naszego państwa. Ten rok działania, ciężkiej pracy na rzecz republiki ludowej pokazał, że zmiana, którą przyniosła Wielka Rewolucja Majowa to okazanie siły proletariackiej woli! Ilu było myślicieli, którzy traktowali proletariat jako książkową teorię nie znajdując dla nich zastosowania w państwie, w którym są władzą? Wielka Rewolucja Majowa pokazała, że to proletariat walczy o swój byt – nie zapyziali kapitaliści plujący złotymi monetami, nie tłuści monarchowie żyjących na krzywdzie ludu pracującego! To proletariat decyduje o swoim państwie, a działanie przeciw temu to wykroczenie przeciw prawom człowieka! To zniewolenie! Kolejny raz pokazaliśmy, że Republika Ludowa Siedmiogrodu to prawdziwy kraj ludu! Sława rewolucji!

Nie słowa budują państwo, lecz czyn! Epoka Wielkiej Rewolucji Majowej to epoka czynu! Proletariusze wszystkich narodów, łączcie się! Sława rewolucji!

Niech ludowa ojczyzna trwa po wieki! Sława rewolucji!

Proletariackie święto zbliża się wielkimi krokami

Święto Pracy obchodzone 1 maja jest świętem dla wszystkich robotników, proletariuszy, którzy strudzeni swoją ciężką pracą budują socjalistyczne, zjednoczone społeczeństwo umacniając tym samym swoją ludową ojczyznę – kraj ludów, kraj wszystkich proletariuszy. Dlatego Święto Pracy pozostaje jednym z najważniejszych świąt dla wszystkich ludzi.

W Klużu odbędą się obchody tego święta. Przez Plac Zwycięstwa przemaszerują niezwyciężone szeregi robotników, którzy pod sztandarami wyrażającymi ich wole uczczą swoje święto. Obchody zaczną się o godzinie dwunastej, a parada potrwa godzinę.

Nie zabraknie również przemówienia Tow. Siergieja Makłowa, które ma zapowiedzieć zmiany, które zostały zaplanowane przez komitet rządzący. Mają przynieść zmiany na lepsze dla usprawnienia spełniania zadań ludu pracującego.

Kwiecień i maj to początek prezydentury Republiki Ludowej Siedmiogrodu we Wspólnocie Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego. Obecnie prezydenturę pełni Tirimudzia, gdzie obecnie odbywają się obrady nad przyjęciem ogólnej nazwy kontynentu tworzonego na potrzeby wspólnoty. Kontynent miałby za zadanie zacieśnić współpracę między Aryunem, RLS a Tirimudzią poprzez sąsiedztwo tychże nacji.

Siedmiogrodzka gospodarka – przygotowania do budowy socjalistycznej ojczyzny

55c1de02f33ad6ef

System gospodarczy wchodzi w życie!

Przygotowywany przez komitet rządzący i myśl robotniczo-chłopską Makłowistyczny System Gospodarczy, zwany również gospodarką współczynnikową, oficjalnie obowiązywać będzie od dziewiątego marca roku bieżącego. Gospodarka pozwoli rzeczywiście rozwijać naszą wspólną, socjalistyczną ojczyznę nie ograniczając się do pustych słów. W końcu, żywność oraz budynki nie będą brały się znikąd, a wszystko będzie udokumentowane, między innymi towary czy żywność, zwane dane współczynnikami, ich produkcja i zbyt oraz lista pobudowanych spółdzielni rolniczych, budynków, maszyn rolniczych a nawet pomników! Jest to dowód na faktyczny rozwój Siedmiogrodu Ludowego pomimo aktualnych, aktywnościowych kryzysów.

p-0504

Niech po wieki trwa sojusz robotniczo-chłopski!

To dzięki myśli robotniczo-chłopskiej i święcącemu jej promieniu idei makłowizmu udało się stworzyć system, który pozwoli na postawienie naszej ludowej ojczyzny na piedestale. Możemy pochwalić się utworzeniem naszego własnego systemu gospodarczego, który jest dość prosty, ale pozwoli nam urzeczywistnić pomajowy rozwój ojczyzny. Jeszcze nigdy przedtem Republika Ludowa Siedmiogrodu nie posiadała systemu gospodarczego ani nie obowiązywał system zapożyczony, jedynie istniała teoretyczna gospodarka centralna. Gospodarka współczynnikowa również jest w rękach całego ludu, ale ten system istnieje na prawdę. Niech po wieki kwitnie socjalizm siedmiogrodzki! Niech złote będą słowa idei makłowizmu! Niech sierpy i młoty będą wykute z najszlachetniejszej stali! Wszyscy do walki o silną, socjalistyczną ojczyznę! Sława rewolucji!

Budowanie socjalistycznej utopii od środka…

Siedmiogród członkiem Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego

Dzisiejszego wieczora ostatecznie zagłosowano nad dołączeniem do Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego, której członkami są Tirimudzia oraz Aryun. Kilka dni temu spisano umowę, która gwarantowała Republice Ludowej Siedmiogrodu przystąpienie do wspólnoty jako pełnoprawny członek. Członkowie siedmiogrodzkiego komitetu rządzącego, mając na celu dobro proletariuszy, przegłosowali umowę tym samym wstępując do WNKKP. To krok, który pozwoli nam oraz krajom wspólnoty na wzajemny rozwój, korzystanie z doświadczenia oraz pomoc, która w dzisiejszej sytuacji polskich mikronacji jest niezbędnie potrzebna.

Wandystan jako sojusznicze państwo ludowe

Przed kilkoma dniami podpisana została umowa z Mandragoratem Wandystanu gwarantujący wzajemne uznanie oraz współpracę. Już wcześniej przyjaźń siedmiogrodzko-wandejska obfitowała w różne zgromadzenia i wymiany idei, co pozwoliło zbliżyć do siebie dość odległe ludy proletariuszy. Przedstawiciele obu krajów zostali już wyznaczeni, a placówki dyplomatyczne są otwarte. Jest to niezwykły sojusz, gdzie obu stronom zależy na rozwoju i spełnianiu żądań proletariackich i tworzeniu mikronacyjnej, socjalistycznej utopii.

Prace nad konstytucją oraz wzmożone obrady komitetu rządzącego

Prace nad konstytucją wrą tak samo jak obrady komitetu rządzącego Republiki Ludowej Siedmiogrodu. Szkice konstytucji pomajowej gwarantują trójpodział władzy na komitet rządzący, władzę sądowniczą i władzę wojskową odbiegając od utartego i popularnego wzoru. Nie przewiduje się dokładnej daty ukończenia prac nad konstytucją.

Sława rewolucji!