Gazeta Robotnicza

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Category Archives: Siedmiogród

Ciężki okres żniw zakończony

Sława rewolucji!

Tegoroczne żniwa w naszej Ojczyźnie trwały wyjątkowo długo. Strudzeni żarem z nieba i ciężką pracą robotnicy ku chwale wspólnemu dobrobytowi zbierali obfite plony skalane jednak niespotykaną dotychczas plagą chwastów. Jednak dzięki postępującej modernizacji sprzętu rolniczego prace na polach szły w zawrotnym tempie! Ochotnicze hufce robotników z miast chętnie przyjeżdżały do pomocy rolnikom, aby wspomóc ich w tej ciężkiej pracy.

 image022

Liczni komisarze polityczni pilnowali, czy praca robotników nie jest zagrożona przez obcy element. Dbali również o sprzęt i zapotrzebowania robotników oraz ich zapał do pracy. Dzieci, starcy, przodownicy pracy – wszyscy szli wczesnym rankiem na pola, aby do późnego wieczora pracować ku wspólnej sprawie – aby w naszej Ojczyźnie nigdy nie zabrakło chleba. Ciągniki z naczepami wypełnionymi zbożem i weseli robotnicy, przygrywający i przyśpiewujący do skocznych rytmów z akordeonu i innych umilających czas instrumentów to dowód tego, że państwo dba o potrzeby swojego ludu. Uśmiechnięci rolnicy, mimo upałów i rekordowych temperatur nie ugięli się przed przeciwnościami i ramię w ramię pracowali na polach czy pomagając przy rozładunku zboża w spółdzielniach.

work-and-leisure_0001_SOV-B-86159

Kiedy nie wystarczyło ciągników wówczas przyjeżdżały z pomocą ciężarówki z miast, a mieszkańcy wyznaczani przez miejskie spółdzielnie mieszkaniowe pomagali zbierać zboże i ładować siano, przydatne później do karmienia zdrowych i wydajnych krów jak i trzody. Robotnicy pokazali, że siedmiogrodzki proletariat zawzięcie walczy o wspólne dobro, o naszą wspólną ziemię i bezklasowe społeczeństwo. Robotnicy z miast i wsi wspólnie zbierali plony z żyznej, siedmiogrodzkiej ziemi by pokazać potencjał naszej Ojczyzny i siłę ludu. Bowiem walka to nie tylko obrona Ojczyzny ogniem i mieczem, lecz także jej budowa. Towarzysze, nie zabraknie nam chleba!

peasantry

Tam, gdzie nie dały rady kombajny, pojawiły się kosy i sierpy wykute z najszlachetniejszej, siedmiogrodzkiej stali. Szeregi dzielnych rolników zmierzyły się ze zbożem własnymi rękami i narzędziami. Siedmiogrodzka Partia Robotnicza wraz z Najwyższym Przywódcą Towarzyszem Siergiejem Makłowem są dumni z ciężkiej pracy dumnych i dzielnych proletariuszy dbających o wspólną, socjalistyczną ojczyznę. Najbardziej zasłużeni przodownicy pracy tegorocznych żniw mogą liczyć na odznaczenia i wypoczynek w kurortach na Pojezierzu Braszowskim. Nieście czerwone sztandary i pieśń na wszystkie narody! Budujmy wspólnie naszą Ojczyznę! Sława rewolucji!

Reklamy

Siedmiogród zmartwychwstał! Ojczyzna powstała na nowo!

Powrót Kovacs’a – realna szansa odrodzenia

Towarzysz Kovacs przyniósł wraz ze sobą konkretną wizję Republiki Ludowej Siedmiogrodu na przyszłe miesiące. David Kovacs powiedział: „Interes państwa, interesem wszystkich”, została przedstawiona wizja Ruchu Patriotycznego. Interesującym posunięciem Ojca Rewolucji Siedmiogrodzkiej była propozycja odrzucenia kultu realnych komunistów i rewolucjonistów. „Mamy własnych zasłużonych bohaterów” – powiedział. Polityka gospodarcza wstępnie wahała się pomiędzy leseferyzmem a keynesizmem, a każdy region państwowy miałby otrzymać własną autonomię. Cały wywód poprzedzony został przekazaniem tytułu Najwyższego Przywódcy Radogostowi Radziwilowi. Obywatele Republiki poparli postulaty, zaczęto przygotowywać projekt konstytucji, nadeszła era reform.

Nowa Konstytucja Republiki Ludowej Siedmiogrodu

Tak oto po przygotowaniu projektu konstytucji, oddano go do głosowania. Projekt został jednogłośnie przyjęty przez obywateli i ratyfikowany przez Radogosta Radziwila 8 grudnia 2012 r. Większość postulatów Towarzysza Kovacs’a została przyjęta poprzez odpowiednie artykuły w Konstytucji RLS, lecz pozostała sprawa polityki gospodarczej, prywatyzacji oraz ustalenia regionów autonomicznych. Republika Ludowa Siedmiogrodu formalnie pozostała państwem socjalistycznym, lecz w rzeczywistości stała się państwem liberalnym gospodarczo.

Nowy hosting Republiki Ludowej

Republika Ludowa Siedmiogrodu doczekała się nowego hostingu i nowej strony internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.repludowa.pl.

Nowy podział administracyjny

Stało się. Każdy z komitatów uzyskał swoją autonomię i tak Siedmiogród został podzielony na 5 komitatów:

  • Komitat Siedmiogrodzki/Komitat Stołeczny
  • Komitat Muvesti
  • Komitat Cayo
  • Komitat Ketfej
  • Komitat Pruski/Pruska Republika Siedmiogrodzka

Po propozycji Davida Kovacs’a pozostałe tereny Republiki Ludowej Siedmiogrodu zostały „porzucone” na mocy podpisania przez Radogosta Radziwila Dekretu Dekolonizacyjnego nr 1/12. Jednocześnie informujemy, że tereny byłych państw takich jak Skerls, Zadrzewie, Oleraja, Astania, Sowiecja, Niemcy Centralne i Genua nie są częścią Republiki Ludowej Siedmiogrodu i każdy z nich zostaje obszarem bez przynależności państwowej.

Referendum gospodarcze

Przed ostatecznym przyjęciem jednej z wizji polityki gospodarczej, które zostały przedstawione, tzn. keynesizmu i leseferyzmu, przeprowadzona została krótka debata na temat każdej z propozycji, a następnie rozpoczęło się referendum. 67% obywateli Republiki wybrało leseferyzm/szkołę austriacką wg  Tow. Kovacs’a, a pozostałe 33% było za przyjęciem polityki keynesizmu wg Tow. Radziwila. „Wygrana” propozycji Kovacs’a związana była z przeprowadzeniem prywatyzacji, do której ostatecznie doszło 29 grudnia 2012 r.

Wybory

Wisienką na torcie podczas odrodzenia Siedmiogrodu były wybory na stanowisko Najwyższego Przywódcy Republiki Ludowej Siedmiogrodu oraz wybory do Zgromadzenia Ludowego. Ze względu na małe zainteresowanie wysokimi stanowiskami państwowymi Najwyższym Przywódcą Republiki Ludowej Siedmiogrodu został Radogost Radziwil, a w skład Zgromadzenia Ludowego weszli David Kovacs, Józef Gorbaczow i Siergiej Makłow. Kolejne propozycje reformowania Siedmiogrodu są omawiane przez obecne władze Republiki.

Przewodniczący Rady Państwa na jednym z placów budowy

Przewodniczący Rady Państwa na jednym z placów budowy!

Przewodniczący Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu Towarzysz Pułkownik Siergiej Makłow przybył na jeden z placów budowy, aby nadzorować pracę przy liniach kolejowych i udzielać wskazówek robotnikom. Wraz z nim przyjechali Towarzysze Michaił Trocki oraz Wacław Zapałkow. Nikt nie przypuszczał, że z czarnego Leutanta wysiądą jedni ze znanych obywateli siedmiogrodzkich. Towarzysze Zapałkow i Trocki pracują na budowie, a towarzysz Makłow, by pomóc kierowcom robiącym przy budowie jeździ ciężarówkami z nimi do stolicy po tory i konwojem przywożą je na plac budowy.

Bravo!

Siedmiogród nieaktywny, ale jest nadzieja…

Siedmiogród jest ostatnio nieaktywny, ale… naukowcom udało się dokonać rozszczepienia atomu. Nasza gospodarka pchnie do przodu, dzięki elektrowniom jądrowym, których plany niedługo będą omawiane. Stadion Ludowy przy Placu Rewolucji w Klużu będzie miejscem imprez patriotycznych w święta państwowe, aby pogłębiać patriotyzm w kraju.

Co w sporcie?

Ostatnio w Socialistica Liga dużo się pozmieniało. Mecze rozegrane niedawno:

Cayo vs. Turul – 4:1

FC Rutzelburg vs. Odyn Volnostigrad – 2:1

RKS Brasov vs. SKS Muvesti – 0-1

Burgiograd United vs. VKS IF – 0:0

Tabela:

1. FC Rutelburg

2. SKS Muvesti

3. Cayo Eros

4. VKS IF

5. Burgiograd United

6. Turul Karluscyń

7. Odyn Volnostigrad

8. RKS Brasov

Polityka

Do Królestwa Nordii pojechał towarzysz Makłow, by przedstawić traktat uznaniowy. Nordowie mają pewne wątpliwości i niepotrzebnie. Mamy nadzieje, że nasze państwa dojdą do tego samego zdania.

 

 

 

Siedmiogrodzka Zjednoczona Partia Robotnicza wygrała wybory!

Wybory do III Kadencji Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu wygrała Siedmiogrodzka Zjednoczona Partia Robotnicza – 83% głosów. Siedmiogrodzka Partia Liberalna zdobyła tylko 17% poparcia obywateli. Skład Rady Państwa III Kadencji zostanie prawdopodobnie przedstawiony później niż dotychczas. Spowodowane jest to tym, że SZPR nie posiada lidera.

Wielki Mistrz Zakonu Jedi wybrany

Wczorajszego dnia wybrany został nowy Wielki Mistrz Zakonu Jedi. Został nim Joseph Fuckyoubitch.

 

Dwa posiedzenia i wiele ważnych decyzji

Całkowita legalizacja marihuany

Na IV Posiedzeniu Rady Państwa Przewodniczący Rady Państwa David Kovacs dos Santos złożył projekt ustawy o zmianie ustawy 2/2010 o posiadaniu narkotyków. W treści projektu znalazło się usunięcie nałożenia limitu na posiadanie marihuany oraz haszyszu. Projekt ustawy został jednomyślnie przyjęty przez Radę Państwa. Tłumy „fanów” marihuany wybiegli na ulice i skandowali imię Towarzysza Kovacs’a.  Jest to pierwsza ustawa w mikroświecie, która uregulowała w pełni możliwość posiadania marihuany bez ograniczeń.

Topy pani Bożeny

Topy pani Bożeny

Przyjęcie pozostałych ustaw

Na IV Posiedzeniu prócz przyjęcia ustawy o zmianie ustawy 2/2010 o posiadaniu narkotyków zostały przyjęte inne projekty. Ustawy Arkadiusza Weerlanda – o świętach państwowych, o stanie wojennym. Ustawa o zaświadczeniu karalności i niekaralności wykonania Siergieja Makłowa oraz ustawy Radogosta Radziwila – o podatku ‚osobowym’ i o zadłużeniu kraju.

Wystąpienie z MOWIR

Dnia 22 października 2011 r. Rada Państwa przyjęła uchwałę o wystąpieniu Republiki Ludowej Siedmiogrodu z Mikronacyjnej Organizacji Współpracy i Rozwoju. Ta decyzja spowodowana była tym, iż w MOWIR od dłuższego czasu się nic nie dzieje oraz działaniem organizacji, godząc imię prawa.

Zjazd Partii

Tow. Gen. David Kovacs Dos Santos w trakcie obrad

Dzień 18 października przejdzie do historii Siedmiogrodu. Dziś bowiem, dwie największe partie polityczne, utworzyły jedną, przewodnią siłę Ludu – Siedmiogrodzką Zjednoczoną Partię Robotniczą.
Wszyscy obecni delegaci jednogłośnie zadecydowali w całodniowym glosowaniu o utworzeniu SZPR. Obecnie trwają dyskusje nad statutem ugrupowania.
Struktura zostanie prawdopodobnie przejęta od Siedmiogrodzkiej Partii Robotniczej.
Przed głosowaniem miały miejsce przemówienia działaczy TPM i SPR.
Wszyscy oni podkreślili wagę zjednoczenia.
Lud Siedmiogrodu jest przekonany, iż wzmocni to socjalizm w naszej Ludowej Ojczyźnie.

/-/ Arkadiusz Weerland

PRP ponownie Kovacs i powrót Pavline Varge

I Posiedzenie Rady Państwa II Kadencji dało nam wiele nowego, ale zostawiło starą, dobrą część. Przewodniczącym Rady Państwa został wybrany ponownie gen. David Kovacs dos Santos. Kandydatów było dwóch: mjr Siergiej Makłow i gen. David Kovacs. Wybory odbiegały nieco od demokratycznych wyborów. Nastąpiło losowanie w systemie AJAX Chat poprzez funkcję rzutu kostką. 1,2,3 – mjr Makłow, 4,5,6 – gen. Kovacs. Kostką pierwszy rzucał Tow. mjr Makłow, który wyrzucił kostką 4 oczka. Następnie David Kovacs dos Santos, wyrzucając kostką 6 oczek, co doprowadziło do jego wygranej. Nowy, a zarazem stary przewodniczący wybrał na stanowisko wiceprzewodniczącego mjr. Siergieja Makłowa. Na posiedzeniu zjawiła się była premier Republiki Ludowej Siedmiogrodu, współdowódczyni Rewolucji Transylvańskiej, która zadeklarowała powrót do Ojczyzny.

Adres, Rada Państwa i konopie

Nowy adres
Okres dzierżawy hostingu siedmiogrod.info zakończył się. Forum Republiki Ludowej Siedmiogrodu zostało przeniesione 28 lipca pod adres http://www.forum.siedmiogrod.ugu.pl. W najbliższym czasie zostanie także przywrócona strona internetowa.

Skład Rady Państwa II Kadencji ustalony

Siedmiogrodzka Partia Robotnicza – 50%
Transylwańska Partia Militarna-Siedmiogrodzka Partia Liberalna – 50%

Głosy równo się rozłożyły. Pół na pół. W ten oto sposób liderzy obu partii mieli za zadanie wybrać po 3 członków do Rady Państwa. Skład Rady Państwa ukształtował się następująco:
David Kovacs – Siedmiogrodzka Partia Robotnicza
Erick Monde-Kovacs – bezpartyjny, z listy Siedmiogrodzkiej Partii Robotniczej
Jurek Soos – Siedmiogrodzka Partia Robotnicza
Siergiej Makłow – Transylwańska Partia Militarna, z listy TPM-SPL
Radogost Radziwil – Siedmiogrodzka Partia Liberalna, z listy TPM-SPL
Arkadiusz Weerland – Transylwańska Partia Militarna, z listy TPM-SPL

Uprawa konopi
Uprawa konopi w Republice Ludowej Siedmiogrodu staje się z dnia na dzień bardziej popularna. Obecnie co czwarty Siedmiogrodzianin uprawia jedną roślinę cannabis. Sensishop także nie próżnuje. Połowa towaru idzie na eksport.

Oświadczenie PRP RLS w sprawie tzw. Republiki Ludowej Trizondalu – Weerland i Makłow wydaleni z Rady Państwa

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu w sprawie tzw. Republiki Ludowej Trizondalu

Powstanie Republiki Ludowej Trizondalu, której nazwa została prawdopodobnie zaczerpnięta z naszej mikronacji, co sugeruje nasz udział w jej stworzeniu, jest skutkiem działań Kacpra Traczyka, który będąc fanatycznym wręcz zwolennikiem komunizmu, chcąc zmienić ustrój swej ojczyzny postanowił wywołać w niej rewolucję mającą na celu zmianę ustroju.
Działania Kacpra Traczyka nie były, nie są, ani nie będą popierane przez Republikę Ludową Siedmiogrodu, nasz kraj nie popiera idei komunizmu, ani nie wspomaga bezprawnej ingerencji w politykę innych Państw, uznając takie działania za niedopuszczalne.
Osoby popierające utworzenie Republiki Ludowej Trizondalu, bezprawnie działające w imieniu Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu zostaną ukarane i wydalone z Rządu. Są to Arkadiusz Weerland oraz Siergiej Makłow. Ich działania, między innymi zachęcanie Kacpra Traczyka do poprowadzenia przewrotu w Królestwie Trizondalu są karygodne.
Podsumowując, Republika Ludowa Siedmiogrodu nie jest odpowiedzialna za powstanie Republiki Ludowej Trizondalu. Wszelkie oskarżenia dotyczące udziału Republiki Ludowej Siedmiogrodu w jej utworzeniu można uznać za bezpodstawne. Dziękuję.

(-)Gen. bryg. dr Regolo Mate
Przewodniczący Rady Państwa
Dowódca Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
Szef szkolenia AC
Sekretarz NLRW

Siedmiogrodzka Partia Robotnicza: Weerland wydalony, Makłow zawieszony
Dzisiejszego dnia o godz. 6:36 I Sekretarz SPR David Kovacs dos Santos przyjął wniosek dot. Arkadiusza Weerlanda i Siergieja Makłowa.
Zamieszani w aferę „Republiki Ludowej Trizondalu” zostali zdymisjonowani przez I Sekretarza ze stanowiska Radnego Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu. Inne powody to:
– Propagowanie komunizmu, co jest niezgodne z regułami SPR
– Użycie tortur podczas przesłuchań więźniów
– Działanie na szkodę RLS, poprzez naruszanie niepodległości innych państw
Dodatkowo David Kovacs wydalił z Siedmiogrodzkiej Partii Robotniczej Arkadiusza Weerlanda, a Siergiej Makłow został zawieszony w prawach członka SPR. Pojawiają się spekulacje na temat, czy Makłow i Weerland nie będą próbowali założyć własnej partii politycznej.