Gazeta Robotnicza

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Ostatnie wydarzenia – numer krótki

Szczyt w Angemont zakończył się.

Szczyt Mikropaństw w Hasselandzie zakończył się. Zwieńczeniem był Sojusz na Rzecz Rozwoju i Promocji, do którego chwilowo Siedmiogród nie przystąpił. Szczyt trwał do środy, jednakże Towarzysz Makłow do ojczyzny powrócił w poniedziałek. Postępujące uprzemysłowienie kraju wymaga od komitetu rządzącego coraz to nowszych wytycznych, tak więc obecność Przewodniczącego Rady Państwa jest niezmiernie potrzebna.

Problemy hostingu

Ostatnimi dniami problemy z serwerem miał hosting cba.pl. Przez to wiele forów m.in. Siedmiogrodu i ZSKHiW były doszczętnie sparaliżowane, jednakże forum Siedmiogrodu zostało przywrócone do życia. Nie utracono żadnych danych, z czego jesteśmy zadowoleni.

Sława rewolucji!

Reklamy

Republika ludowa poezją płynąca

Poezja ukojeniem dla serc – apel komitetu rządzącego

W republice ludowej nastąpił szał. Towarzysz Siergiej Makłow ogłosił tworzenie poezji ideologicznych i patriotycznych. Proletariat jak zwykle w mig zamienił teorię w czyn i powstało już wiele wybitnych wersów, między innymi autorstwa samego Towarzysza Makłowa. Przedstawiamy Wam kilka z nich, które wybitnie podbiły serca ludu pracującego:

Utopia, autor: Siergiej Makłow.

Gdzie czerwony sztandar nade wszystko się mieni,
Gdzie ludzkie podziały odeszły w zapomnienie,
Gdzie teoria z praktykę się w mig obraca,
Gdzie nic nie stoi – tu najważniejsza jest praca.

Transylwańskie szczyty, wzniesienia, doliny,
Wszystko to trzymają socjalizmu liny.
Idee przyszłościowe z ojczyzny tworzą wzór,
Która obali każdy żelazny mur.

Ludzie robotni myśl zamienią w czyn,
Intelektualistów ideowy młyn,
Gdzie róże czerwone każdą łąkę umaiły,
By żadne jednostki swej idei nie kryły.

Rewolucja, autor: Tobiasz Richtoffen

Żył niegdyś towarzysz Kovacs, ojciec narodu wspaniały
Za jego czasów, nawet kruki śpiewały
Siedmiogród żył, w swej złotej erze
Nikt nie narzekał, mówię szczerze

Lecz pewnego dnia, towarzysz zniknął
Szczęścia nadszedł kres, Siedmiogród zamilknął
Smutna to była nowina, Siergiej zapłakał
Przysiągł że powróci, no i wykrakał

Gdy w Hirshbergii rewolucja wrzała
Makłow nie siedział, zebrał działa
I z pieśnią na ustach, ruszył wprost
Paląc za sobą każdy most

I tak rewolucja, się rozrosła
Objęła różne gminy, kościoły i domostwa
Lecz Siergiej nie zapomniał, wiedział gdzie Kovacs leży
I postanowił z ziomkami, wrócić do macierzy

Tytuł nieznany, autor: Sasza Smirnow
Gdzie stepy szerokie?
Gdzie góry wysokie?
Gdzie? Gdzie duch Stalina? Gdzie duch Lenina?
Gdzie robotnik dumnie pierś wypina?
Ten tylko się dowie kto choćby usłyszy, może zobaczy, może ktoś o tym kiedyś głośno zakrzyczy.
To Siedmiogród ojczyzna nasza. Lecz ojczyzna też wasza.
Tam matka Rosyja dzieci swoje zostawiła.
Tam robotnik dumnie pierś wypina.
Tam wszystko się kończy i wszystko zaczyna.
Siedmiogród wzorem pracy.
Od kilku dni można zauważyć, iż komitet rządzący jak i obywatele nie próżnują i pracują ku chwale naszej socjalistycznej utopii. W celu pomocy w rozwoju RLS do ojczyzny zjechali obywatele kilku państw wedle idei internacjonalizmu. Wszyscy pracują ramię w ramię, aby rozbudować ojczyznę tak, jak głosi idea.
Szczyt w Angemont coraz bliżej.
W piątek rozpocznie się Szczyt Mikropaństw w Angemont. Oficjalny delegat Republiki Ludowej Siedmiogrodu, Towarzysz Siergiej Makłow prawdopodobnie do Hasselandu wyruszy już w czwartek. Głównym celem Szczytu jest wzmożona integracja państw członkowskich oraz ścisła współpraca między nimi. Zapowiedziano również dołączenie do debaty delegacji Wandystanu omijając zakończony termin zgłaszania potencjalnych państw członkowskich.

Czas zmian

Sława rewolucji!

Utworzona Komisja Konstytucyjna – pierwsze kroki do tworzenia konstytucji.

Wczoraj Towarzysz Siergiej Makłow, Przewodniczący Rady Państwa utworzył Komisję Konstytucyjną. Komisja będzie miała zadanie utworzyć konstytucję po rewolucji majowej. Poprzednia konstytucja została utracona z momentem upadku rządu Towarzysza Dawida Kovacs. Konstytucja będzie oparta na idei makłowizmu oraz na wzór realnych, socjalistycznych konstytucji oraz skróconych wzorców z innych mikropaństw. Uznano, iż nie potrzebna jest konstytucja z setkami stron, gdyż ma jedynie określać funkcjonowanie państwa oraz organów.

Ostatnie przygotowania do Szczytu Mikropaństw

W mieście Angemont, stolicy Królestwa Hasselandu, odbędzie się niebawem Szczyt Mikropaństw. Zaproszony jest również delegat Republiki Ludowej Siedmiogrodu, którym jest sam Przewodniczący Rady Państwa, Towarzysz Siergiej Makłow. Przedstawiono już plan posiedzeń, które mają trwać od 10 października do 15 października. Miejmy nadzieję, że ten Szczyt pozwoli nam na większą integrację z innymi państwami mikroświata.

Wojna na naszych oczach

Wojna na oczach całego v-świata.

W niedawnych dniach miały miejsce starcia na terenie Republiki Bialeńskiej. Walki wokół miasta Sączyn toczyły się między wojskami Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu i pochłonęła wiele istnień, w tym zasłużonego dla hirshbersko-weerlandzkiej społeczności Laszka diuka Młynariewa. Ciało ostało w Bialenii, a Siedmiogród jako mediator wystąpił o wydanie ciała w ręce siedmiogrodzkie, która wyda je powrotnie na ziemie Weerlandu – ziemię ojczystą Laszka Młynariewa. Armia ZSKHiW wycofała się z terytorium Bialenii, jednakże oficjalnie nie wiadomo, która strona formalnie zwyciężyła, choć Bialenia odparła armię ZSKHiW ze swojego terytorium.

Nigdy więcej wojny, towarzysze! Wojna prowadzi tylko do nieszczęść! Sława mirowi!

Zaproszenie na Szczyt Mikropaństw

Wczoraj do Republiki Ludowej Siedmiogrodu przybył delegat z Królestwa Hasselandu, które organizuje Szczyt Mikropaństw w Angemont. Delegat zaprosił stronę siedmiogrodzką do wzięcia udziału w szczycie, która wyraziła zgodę. Dalszą kwestią jest wybór siedmiogrodzkiego delegata, który pomoże w przygotowaniach szczytu. Zamierzenia szczytu są określone: między innymi wzajemna pomoc mikropaństw znajdujących się w sojuszu, organizacja wspólnych happeningów oraz wiele innych rzeczy mających wyróżnić każdą z mikronacji.

Sława rewolucji!

Powołanie II kadencji Rady Państwa, ożywienie nacji

Sława rewolucji, Towarzysze!

Dnia dzisiejszego Generalissimus Armii Czerwonych Przewodniczący Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu Towarzysz Rewolucjonista Siergiej Makłow powołał drugą kadencję komitetu rządzącego Republiki Ludowej Siedmiogrodu. Ma to na celu zwieńczenie zapału nowych obywateli naszej nacji oraz ożywienie pomysłów wśród „starych wyg”. Pierwsze posiedzenie już się rozpoczęło. Mamy nadzieję, że socjalistyczna brygada rządząca zrobi jak najlepiej dla naszej nacji!

Idea makłowizmu – doktryna przyszłości

Od pewnego czasu Towarzysz Rewolucjonista tworzy nową doktrynę. Ma ona zastąpić słabo rozwiniętą i określoną ideę kovacsyzmu-weerlandyzmu, która obecnie obowiązuje. Makłowizm ma wybiegać w przyszłość – rozwijać kraj i umysł każdego proletariusza i pobudzać jego duszę do wspólnej pracy. Miejmy nadzieję, że Towarzysze Radni poddadzą głosowaniu ideę nową, aby zastąpić tą starą, wypłowiałą.

Traktat uznania nowej mapy oraz groźby podszywaczy i reakcjonistów.

Dnia 19 września Towarzysz Bialeńczyk Kristian Iversen wysunął w stronę siedmiogrodzką propozycję akceptację nowej mapy Nordaty. Mapa jest niekompletna w zachodnią część Pruskiej Republiki Siedmiogrodzkiej, lecz kiedy ten błąd zostanie naprawiony, mapa również zostanie poddana głosowaniu.

Również nie dalej jak tydzień temu grupa podszytych i zakłamanych reakcjonistów podszyła się pod prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz innych obywateli wprowadzając niepokój oraz ludzi w błąd. Ponoć Republika Bialeńska miałaby wypowiedzieć wojnę RLS. Podszyci reakcjoniści zostali schwytani przez bohaterskich członków Urzędu Bezpieczeństwa, a wyrok zapadnie prawdopodobnie jutro. Miejmy nadzieję, że te osoby nie były autentyczne oraz nadzieję, że dobre stosunki między Siedmiogrodem a Bialenią utrzymają się jak najdłużej!

Sława rewolucji!

Sława rewolucji!

Widać pierwsze efekty odrodzenia Republiki Ludowej Siedmiogrodu. Liczba obywateli wzrosła z dwóch… do siedmiu w jeden dzień. Każdy stara się zaangażować w odbudowę Siedmiogrodu, jednak nic nie można zrobić przed spisaniem od nowa konstytucji. Powróciło kilku starych obywateli, pojawili się też nowi. Cieszy nas to bardzo – każda para rąk przyda się do odbudowywanie socjalizmu w Siedmiogrodzie.

Posiedzenie Rady Państwa po rewolucji majowej

Powołano pierwszą kadencję Rady Państwa po rewolucji majowej – Towarzysze Siergiej Makłow i Tobiasz Richtoffen – majowi rewolucjoniści, a następnie do zaszczytnego grona przedstawicieli proletariatu dołączył Towarzysz Radogost Radziwił, który powrócił wraz z innymi starymi obywatelami. Na posiedzeniu omawiane są sprawy organizacyjne oraz tworzona jest konstytucja.

Powołanie starych instytucji

Jak za dawnych czasów, powołano do życia Najwyższą Ludową Radę Wojskową – władze aparatury bezpieczeństwa zewnętrznego, jak i wewnętrznego republiki ludowej. Instytucja ma na celu zwiększyć wydajność naszej armii oraz służb bezpieczeństwa.

Wzmianka z Hirshbergii i Weerlandu

Tymczasem u starego sojusznika dawnej RLS źle się dzieje. Po śmierci Towarzysza Arkadiusza Wettyna, monarchy ZSKHiW, w tym kraju rozpętała się wojna domowa pomiędzy pretendentami do tronu oraz ich sojusznikami. Wysłano pierwszego Hirshberga w kosmos, a na zakończenie weerlandzkich Targów Chłopskich odbył się turniej Warbanda i uznano za zwycięzcę Siergieja Makłowa. Otrzymał on zapas węgla do grilla na 10 lat – to hojne ze strony organizatorów. Wszyscy bawili się przednio.

Sława rewolucji! Viva la Revolution!

Socjalizmu trzeba bronić – owszem, najpierw trzeba go zbudować

Socjalizmu trzeba bronić – owszem, najpierw trzeba go zbudować

Czym jest Republika Ludowa Siedmiogrodu? Zależy pod jakim kątem patrzymy na te państwo. W tym roku będzie obchodziło swoje czwarte urodziny – tak, już czwarte. Wiele razy władza upadała, wiele razy wznosiła się, ale nie na długo. Teraz jest szansa – jeden z ramion Ludowego Ruchu Czerwonej Gwiazdy – Siedmiogrodzki Ruch Ludowo-Wyzwoleńczy, ma zamiar przywrócić starą ojczyznę do życia. Socjalizmu trzeba bronić, ale najpierw trzeba go zbudować.

Jeżeli patrzymy pod kątem historii – wiele wydarzyło się w państwie siedmiogrodzkim. Wielu ludzi przewinęło się przez to państwo. Wiele inicjatyw zostało zapoczątkowanych bądź zrealizowanych w tymże państwie.

Jeżeli chodzi o odrodzenie – wielokrotnie próbowano odrodzić RLS. Takie osoby jak tow. Kovacs wielokrotnie chciały odbudować kraj cegiełka po cegiełce – niestety, pochłonęło ich to tak, że sami zaginęli w otchłaniach v-świata i nie wiadomo czy mają zamiar wrócić na starą, świetlaną drogę. Do tej pory nie ma żadnego kontaktu z rewolucjonistą, tow. Davidem.

Natomiast stary sojusznik podupadłej RLS, Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu chyli się ku anarchii (nie mylić z upadkiem, ZSKHiW dobrze prosperuje i nic nie wskazuje aby miałoby się to zmienić). Śmierć tamtejszego króla Arkadiusza II Filipa wypiętrzyła różnorakich separatystów i innych dziwolągów, tak jak armia tzw. dżenderystów pod wodzą Ametysta Faradobusa – jednego z pretendentów do tronu hirshbersko-weerlandzkiego.

Właśnie dzięki, albo przez śmierć Towarzysza Króla powstał zalążek Ludowego Ruchu Czerwonej Gwiazdy, która dzisiaj jest siatką międzynarodowych bojówek pod wodzą Siergieja Makłowa. Bojówki podległe pod LRCG stacjonują w ZSKHiW oraz walczą o władzę ludową w RLS. Czyżby była to właśnie realna szansa odrodzenia? To dobry moment – RLS nadal jest jedną z nielicznych socjalistycznych mikronacji z charakterem.

Więcej informacji będziemy podawać systematycznie. Sława rewolucji!

Jest szansa dla Siedmiogrodu?

Jednak, rzekomy powrót Kovacsa do Republiki Ludowej okazał się kompletną klapą. Siedmiogród przez ten czas był martwy… lecz – niedawno powróciło kilku starych obywateli i pojawił się nowy! Mamy nadzieję, iż ludowy Siedmiogród znów stanie na nogi i będzie się prężnie rozwijał na arenie międzymikronacyjnej.

Wielu mogło pomyśleć jednak, iż RLS upadło, co napisała jedna z gazet, lecz tak nie jest. W prawdziwych obywatelach jest jeszcze cień szansy dla Ojczyzny. Jedynym warunkiem na odbudowanie zrujnowanej przez niestabilność polityczną ojczyzny jest właśnie aktywność, z którą Republika Ludowa Siedmiogrodu ma często problemy. Wielu starych obywateli opuściło RLS i pewnie zrobiło to już na zawsze, jednak niektóry pojawiają się po kilku latach raz na rok, co działa destruktywnie dla republiki ludowej. Niektórzy też, jak towarzysz Dawid Kovacs, pozostają aktywni od czasu do czasu.

Nie bądźmy nieaktywni! Nie miejmy naszej socjalistycznej ojczyzny w nosie! Walczmy o aktywność!

Siedmiogród zmartwychwstał! Ojczyzna powstała na nowo!

Powrót Kovacs’a – realna szansa odrodzenia

Towarzysz Kovacs przyniósł wraz ze sobą konkretną wizję Republiki Ludowej Siedmiogrodu na przyszłe miesiące. David Kovacs powiedział: „Interes państwa, interesem wszystkich”, została przedstawiona wizja Ruchu Patriotycznego. Interesującym posunięciem Ojca Rewolucji Siedmiogrodzkiej była propozycja odrzucenia kultu realnych komunistów i rewolucjonistów. „Mamy własnych zasłużonych bohaterów” – powiedział. Polityka gospodarcza wstępnie wahała się pomiędzy leseferyzmem a keynesizmem, a każdy region państwowy miałby otrzymać własną autonomię. Cały wywód poprzedzony został przekazaniem tytułu Najwyższego Przywódcy Radogostowi Radziwilowi. Obywatele Republiki poparli postulaty, zaczęto przygotowywać projekt konstytucji, nadeszła era reform.

Nowa Konstytucja Republiki Ludowej Siedmiogrodu

Tak oto po przygotowaniu projektu konstytucji, oddano go do głosowania. Projekt został jednogłośnie przyjęty przez obywateli i ratyfikowany przez Radogosta Radziwila 8 grudnia 2012 r. Większość postulatów Towarzysza Kovacs’a została przyjęta poprzez odpowiednie artykuły w Konstytucji RLS, lecz pozostała sprawa polityki gospodarczej, prywatyzacji oraz ustalenia regionów autonomicznych. Republika Ludowa Siedmiogrodu formalnie pozostała państwem socjalistycznym, lecz w rzeczywistości stała się państwem liberalnym gospodarczo.

Nowy hosting Republiki Ludowej

Republika Ludowa Siedmiogrodu doczekała się nowego hostingu i nowej strony internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.repludowa.pl.

Nowy podział administracyjny

Stało się. Każdy z komitatów uzyskał swoją autonomię i tak Siedmiogród został podzielony na 5 komitatów:

  • Komitat Siedmiogrodzki/Komitat Stołeczny
  • Komitat Muvesti
  • Komitat Cayo
  • Komitat Ketfej
  • Komitat Pruski/Pruska Republika Siedmiogrodzka

Po propozycji Davida Kovacs’a pozostałe tereny Republiki Ludowej Siedmiogrodu zostały „porzucone” na mocy podpisania przez Radogosta Radziwila Dekretu Dekolonizacyjnego nr 1/12. Jednocześnie informujemy, że tereny byłych państw takich jak Skerls, Zadrzewie, Oleraja, Astania, Sowiecja, Niemcy Centralne i Genua nie są częścią Republiki Ludowej Siedmiogrodu i każdy z nich zostaje obszarem bez przynależności państwowej.

Referendum gospodarcze

Przed ostatecznym przyjęciem jednej z wizji polityki gospodarczej, które zostały przedstawione, tzn. keynesizmu i leseferyzmu, przeprowadzona została krótka debata na temat każdej z propozycji, a następnie rozpoczęło się referendum. 67% obywateli Republiki wybrało leseferyzm/szkołę austriacką wg  Tow. Kovacs’a, a pozostałe 33% było za przyjęciem polityki keynesizmu wg Tow. Radziwila. „Wygrana” propozycji Kovacs’a związana była z przeprowadzeniem prywatyzacji, do której ostatecznie doszło 29 grudnia 2012 r.

Wybory

Wisienką na torcie podczas odrodzenia Siedmiogrodu były wybory na stanowisko Najwyższego Przywódcy Republiki Ludowej Siedmiogrodu oraz wybory do Zgromadzenia Ludowego. Ze względu na małe zainteresowanie wysokimi stanowiskami państwowymi Najwyższym Przywódcą Republiki Ludowej Siedmiogrodu został Radogost Radziwil, a w skład Zgromadzenia Ludowego weszli David Kovacs, Józef Gorbaczow i Siergiej Makłow. Kolejne propozycje reformowania Siedmiogrodu są omawiane przez obecne władze Republiki.

Radio Liryka rozpoczyna działalność!

Radio Liryka rozpoczyna swą działalność. Projekt Republiki Santanii i Burgii oraz Republiki Ludowej Siedmiogrodu doszedł wreszcie do skutku.

Już jutro (w piątek) od godziny 19:00 do 23:00 swój program „RapGra” poprowadzą Ryan Almonde i David Kovacs. Możecie spodziewać się dużej dawki dobrego Rapu!

http://www.radioliryka.ugu.pl