Gazeta Robotnicza

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Tag Archives: siedmiogród

Siedmiogrodzka gospodarka – przygotowania do budowy socjalistycznej ojczyzny

55c1de02f33ad6ef

System gospodarczy wchodzi w życie!

Przygotowywany przez komitet rządzący i myśl robotniczo-chłopską Makłowistyczny System Gospodarczy, zwany również gospodarką współczynnikową, oficjalnie obowiązywać będzie od dziewiątego marca roku bieżącego. Gospodarka pozwoli rzeczywiście rozwijać naszą wspólną, socjalistyczną ojczyznę nie ograniczając się do pustych słów. W końcu, żywność oraz budynki nie będą brały się znikąd, a wszystko będzie udokumentowane, między innymi towary czy żywność, zwane dane współczynnikami, ich produkcja i zbyt oraz lista pobudowanych spółdzielni rolniczych, budynków, maszyn rolniczych a nawet pomników! Jest to dowód na faktyczny rozwój Siedmiogrodu Ludowego pomimo aktualnych, aktywnościowych kryzysów.

p-0504

Niech po wieki trwa sojusz robotniczo-chłopski!

To dzięki myśli robotniczo-chłopskiej i święcącemu jej promieniu idei makłowizmu udało się stworzyć system, który pozwoli na postawienie naszej ludowej ojczyzny na piedestale. Możemy pochwalić się utworzeniem naszego własnego systemu gospodarczego, który jest dość prosty, ale pozwoli nam urzeczywistnić pomajowy rozwój ojczyzny. Jeszcze nigdy przedtem Republika Ludowa Siedmiogrodu nie posiadała systemu gospodarczego ani nie obowiązywał system zapożyczony, jedynie istniała teoretyczna gospodarka centralna. Gospodarka współczynnikowa również jest w rękach całego ludu, ale ten system istnieje na prawdę. Niech po wieki kwitnie socjalizm siedmiogrodzki! Niech złote będą słowa idei makłowizmu! Niech sierpy i młoty będą wykute z najszlachetniejszej stali! Wszyscy do walki o silną, socjalistyczną ojczyznę! Sława rewolucji!

Reklamy